Asset 313@1.5x
Asset 314@1.5x
Asset 317@1.5x

*Thời gian sử dụng: 6 tháng
*Chính sách giá chỉ có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm, liên hệ Hotline để được tư vấn

5 phải 2

  Đăng ký tư vấn

  * Vui lòng lựa chọn gói dịch vụ

  Trợ lý y khoa cho bé từ 0-5 tuổi (Gói cơ bản)Trợ lý y khoa cho bé từ 0-5 tuổi (Gói nâng cao)Trợ lý y khoa cho Mẹ và bé (Gói cơ bản)Trợ lý y khoa cho Mẹ và bé (Gói nâng cao)
  Box Title
  MB 1_1
  Đặc quyền của bạn@1.5x
  MB 2_1
  Asset 359@1.5x
  MB 3_1
  MB 3.5

  *Thời gian sử dụng: 6 tháng
  *Chính sách giá chỉ có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm Liên hệ Hotline để được tư vấn

  Box Title

   Đăng ký tư vấn

   * Vui lòng lựa chọn gói dịch vụ

   Trợ lý y khoa cho bé từ 0-5 tuổi (Gói cơ bản)Trợ lý y khoa cho bé từ 0-5 tuổi (Gói nâng cao)Trợ lý y khoa cho Mẹ và bé (Gói cơ bản)Trợ lý y khoa cho Mẹ và bé (Gói nâng cao)